חלון לים התיכון
חגיגה יוונית במלון גליליון 
21-23.11.2021