סמינר תרבות במלון פסטורל כפר בלום ”גיבורי תרבות“
אמצעי שבוע: 13-15/2/22, 09-11/01/22, 02-04/01/22, 12-14/12/21