פסטיבל רומניה בחנוכה
חגיגה רומנית במלון גליליון 
28-30.11.2021