ניחוח סתיו שלכת בגולן

מלון מרום גולן

תאריך אירוח  7-9/11